Intranet | อีเมล | ค้นหาบุคลากร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารและการประกันคุณภาพ : หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตร...      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)       วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ (Journal of Learning Innovations)     
Statistic

สถิติการเข้าชม
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
324
ปี 2558
2,041


Share And Learn

ขั้นตอนการอัพโหลดวิดีโอบน Youtube.com โดย สุรศักดิ์ เชาวลิต load[64]
โปรแกรมปฏิทิน Rainlendar 2.11 โดย ทัตพิชา เอกาพันธุ์ load[35]
นำคลิปจาก Youtube มาวางในเว็บไซต์ โดย พณิชา โสพรรณรัตน์ load[39]
เทคนิคการนำไฟล์คลิปจาก Youtube มาวางในเว็บไซต์ โดย มัณฑนา ปรีชาติวงศ์ load[36]
เทคนิคการนำไฟล์คลิปจาก Youtube มาวางในเว็บไซต์ โดย พณิชา โสพรรณรัตน์ load[16]
การอัพโหลดข้อมูลขึ้นหน้าเว็บไซต์ โดย นฤมล อินปิน load[27]
การใส่หมายเลขหน้าใน Adobe Acrobat X Pro โดย วิศวียา เนาวนัติ load[85]
การใส่รหัสผ่านป้องกัน Zip file โดย ทัตพิชา เอกาพันธุ์ load[28]
การสร้างสารบรรณอย่างง่าย โดย นันทวัฒน์ ฟองมณี load[24]
การสร้างแบบฟอร์มแบบป้อนข้อมูลใน Adobe Acrobat X Pro โดย วิศวียา เนาวนัติ load[77]

อ่านทั้งหมด>>>

รายงานผลการจัดกิจกรรม

อ่านทั้งหมด>>>

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป