Intranet | อีเมล | ค้นหาบุคลากร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)       วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ (Journal of Learning Innovations)      ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก ปีงบประมาณ 2558     
Statistic

สถิติการเข้าชม
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
601
ปี 2558
1,112


Share And Learn

ขั้นตอนการอัพโหลดวิดีโอบน Youtube.com โดย สุรศักดิ์ เชาวลิต load[20]
โปรแกรมปฏิทิน Rainlendar 2.11 โดย ทัตพิชา เอกาพันธุ์ load[11]
นำคลิปจาก Youtube มาวางในเว็บไซต์ โดย พณิชา โสพรรณรัตน์ load[14]
เทคนิคการนำไฟล์คลิปจาก Youtube มาวางในเว็บไซต์ โดย มัณฑนา ปรีชาติวงศ์ load[16]
เทคนิคการนำไฟล์คลิปจาก Youtube มาวางในเว็บไซต์ โดย พณิชา โสพรรณรัตน์ load[8]
การอัพโหลดข้อมูลขึ้นหน้าเว็บไซต์ โดย นฤมล อินปิน load[13]
การใส่หมายเลขหน้าใน Adobe Acrobat X Pro โดย วิศวียา เนาวนัติ load[44]
การใส่รหัสผ่านป้องกัน Zip file โดย ทัตพิชา เอกาพันธุ์ load[12]
การสร้างสารบรรณอย่างง่าย โดย นันทวัฒน์ ฟองมณี load[13]
การสร้างแบบฟอร์มแบบป้อนข้อมูลใน Adobe Acrobat X Pro โดย วิศวียา เนาวนัติ load[19]

อ่านทั้งหมด>>>

เอกสารรายงาน

อ่านทั้งหมด>>>

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป