Intranet | อีเมล | ค้นหาบุคลากร | WU CHANNEL

ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-9 สิงหาคม 2558 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 แบบสำรวจการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารและการประกันคุณภาพ : หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตร... มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ (Journal of Learning Innovations)
o

วิดีโอ

ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 view[30]
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 view[64]
บรรยากาศการรายงานตัวเข้าหอพัก view[66]
แนะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา 2558 view[68]
โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ view[85]
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร สำนักวิชา และมหาวิทยาลัย view[63]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารและการประกันคุณภาพ : หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ view[82]
การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกฯ ม.วลัยลักษณ์ view[74]
Walailak University สำหรับผู้เยี่ยมชม view[86]
ม. วลัยลักษณ์ การพัฒนามหาวิทยาลัย สู่Active Learning view[71]

อ่านทั้งหมด>>>

Statistic

สถิติการเข้าชม
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
494
ปี 2558
4,816


ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด>>>

Share And Learn

วิธีเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต windows 7 โดย สุรศักดิ์ เชาวลิต load[80]
ขั้นตอนการอัพโหลดวิดีโอบน Youtube.com โดย สุรศักดิ์ เชาวลิต load[154]
โปรแกรมปฏิทิน Rainlendar 2.11 โดย ทัตพิชา เอกาพันธุ์ load[139]
นำคลิปจาก Youtube มาวางในเว็บไซต์ โดย พณิชา โสพรรณรัตน์ load[137]
เทคนิคการนำไฟล์คลิปจาก Youtube มาวางในเว็บไซต์ โดย มัณฑนา ปรีชาติวงศ์ load[129]
เทคนิคการนำไฟล์คลิปจาก Youtube มาวางในเว็บไซต์ โดย พณิชา โสพรรณรัตน์ load[59]
การอัพโหลดข้อมูลขึ้นหน้าเว็บไซต์ โดย นฤมล อินปิน load[68]
การใส่หมายเลขหน้าใน Adobe Acrobat X Pro โดย วิศวียา เนาวนัติ load[578]
การใส่รหัสผ่านป้องกัน Zip file โดย ทัตพิชา เอกาพันธุ์ load[102]
การสร้างสารบรรณอย่างง่าย โดย นันทวัฒน์ ฟองมณี load[99]

อ่านทั้งหมด>>>

รายงานผลการจัดกิจกรรม

อ่านทั้งหมด>>>

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป